Học viện Công nghệ BCVT tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế

Hoàng Thanh

Vừa qua, tại Học viện Công nghệ BCVT đã diễn ra Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Năm 2016, Học viện tổ chức thực hiện 30 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, 15 dịch vụ đào tạo bồi dưỡng trọng điểm. Tổ chức khoảng 200 đề tài cấp Học viện, 250 đề tài NCKH sinh viên, 220 báo cáo chuyên đề, gửi đăng 20-25 bài báo quốc tế, gửi đăng và tham gia 100-120 bài báo, báo cáo trên tạp chí KHCN trong nước và tại các hội nghị trong nước và quốc tế. 

Học viện cũng xác định mục tiêu đẩy mạnh hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài xã hội, tăng nguồn thu từ các nguồn đề tài, nhiệm vụ KHCN từ các Bộ ngành và xã hội đối với hoạt động KHCN.

Các hoạt động KHCN của Học viện sẽ được định hướng chiến lược nằm trong các định hướng phát triển chung của Bộ Thông tin&Truyền thông, các NCKH của học viện phải gắn với nhiệm vụ quản lý, điều hành của các Cục, vụ, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cũng như gắn với thực tiễn sản xuất của các tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp ICT như VNPT, Viettel... Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nghiên cứu khoa học là:

Triển khai các Lad nghiên cứu trọng điểm về lĩnh vực như An toàn thông tin, Vô tuyến di động...Thành lập các nhóm nghiên cứu chung, các Lad nghiên cứu với các Tập đoàn, doanh nghiệp thực hiện một số nghiên cứu cấp Nhà nước về y tế điện tử.

Định kỳ xuất bản Tạp chí KHCN của học viện, tăng chỉ số công bố Hàn lâm của Học viện qua các tạp chí hội nghị trong và ngoài nước, tham gia và là thành viên của các tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Năm 2016, Học viện cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động KHCN và đào tạo. Trong lĩnh vực đào tạo liên kết quốc tế, Học viện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo Quốc tế để tập trung hóa các công trình tiên tiến chất lượng cao và các chương trình liên kết quốc tế tiềm năng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực nghiên cứu Học viện sẽ tăng cường sự tham gia và các chương trình hợp tác đa phương và song song trong khuôn khổ dự án tài trợ từ tổ chức ASEAN-IVO...

Trong lĩnh vực dự án thu hút đầu tư, nâng cao năng lực, Học viện tiếp tục tham gia tích cực vào các dự án Eramus +, dự án Motorola, đồng thời tham gia vào hoạt động của Dự án Nâng cao năng lực các trường Đại học Kĩ thuật do Đại học Arizona chủ trì, dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ...để tạo điều kiện cho sinh viên Học viện tham gia các chương trình tình nguyện, phổ cập tin học tại các tỉnh còn nhiều khó khăn, dưới sự hỗ trợ về Ngân sách của ITU.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet