Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng xem xét tư cách ĐBQH khóa 14

Tuấn Minh

Sáng 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021 đã thu được kết quả tốt đẹp. Tổng số cử tri cả nước: 67.485.482 cử tri. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 67.049.091 cử tri, đạt 99,35%.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử thêm ngày 29/5/2016 ở Cần Thơ là 496 người (bầu thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu).

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182 người trúng cử (tỷ lệ 36,70%); đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: có 312 người (tỷ lệ 62,90%); đại biểu tự ứng cử: có 2 người (tỷ lệ 0,4%).

Về cơ cấu kết hợp, đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người (tỷ lệ 17,30%); Phụ nữ: 133 người (tỷ lệ 26,80%); Đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (tỷ lệ 4,20%); Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (tỷ lệ 14,30%); Đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử khóa XIV: 160 người (tỷ lệ 32,30%); Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 317 người (tỷ lệ 63,90%); Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%). Về  trình độ: Trên đại học: 310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6 người (tỷ lệ 1,20%).

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp trúng cử như sau: Cấp tỉnh: 3908 người (thiếu 8 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu là 3.916 người); Cấp huyện: 25.181 người (thiếu 77 người so với tổng số đại biểu được bầu là 25.258 người); Cấp xã: 292.306 người (thiếu 5.671 người so với tổng số đại biểu được bầu là 297.977 người).

Về bầu cử thêm, có 2 đơn vị bầu cử của thành phố Cần Thơ tổ chức bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội. không có bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 3 tỉnh và có 642 đơn vị bầu cử thuộc 538 xã của 33 tỉnh, thành phố tổ chức bầu thêm 1285 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Về bầu cử lại, có 1 khu vực bỏ phiếu phải hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cả 3 cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải hủy kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và tiến hành bầu cử lại ngày chủ nhật 5/6/2015.

Về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: Ngày 9/6/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đến hết ngày 1/6/2016, Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

“Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng trong xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách 2 đại biểu. Như vậy, có 494 đại biểu Quốc hội đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV; cả nước có 3.907 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 292.305 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021”, trích báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và năm 2016.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề, để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình bầu cử vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định, có nơi phải hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại; có địa phương bầu chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phải tiến hành bầu thêm, vẫn có người đã trúng cử nhưng không đủ tư cách đại biểu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet