Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ LĐ-TBXH nhiệm kỳ 2015-2020

Minh Thư

Chiều 19/7, Đảng ủy Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2017 là năm thứ hai toàn Ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai kế hoạch 5 năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đạt được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tiến trình hội nhập quốc tế tiếp tục sâu rộng, nhất là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội nói riêng.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được Quốc Hội, Chính phủ giao; công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các mảng, lĩnh vực của Ngành. Nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng. Các nhiệm vụ của ngành được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đảng uỷ Bộ đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt, việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị được triển khai kịp thời.

Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng công vụ để phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng ở một số đảng bộ, chi bộ còn chưa tốt, chưa chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay tại đơn vị; việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ở một số ít chi bộ chất lượng chưa cao; một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng về nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, sơ sài….

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo sơ kết và Dự thảo sửa đổi quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của BCH khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Đào Hồng Lan, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Về công tác 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới công tác cải cách hành chính, đưa nội dung này vào sinh hoạt chuyên đề của tất cả chi bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát triển khai các nhiệm vụ; thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao phó….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet