Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 4

Hải Luân

Sáng nay 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là Hội nghị đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức trực tuyến toàn quốc, từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết.

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã dự Hội nghị. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. 

Chỉ đạo Hội nghị "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một trong 3 nghị quyết quan trọng đã được ban hành tại Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là Nghị quyết cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đặt nhiều kỳ vọng.

Tổng Bí thư cho rằng, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ và đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, đứng ngoài cuộc, có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác. Trong đấu tranh phải thẳng thắn, không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng không cho phép lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân. 

Ngay sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, đồng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung cơ bản và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Theo đó, điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó cùng với việc cụ thể hóa các giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đã nêu ra. Nghị quyết cũng đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ rõ những việc cần triển khai ngay sau Hội nghị trực tuyến. Trong đó nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh nóng vội, qua loa, đại khái. Tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém để từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết 04 với gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet