Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017

Bình Minh

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017.

Theo công bố tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã xuất bản 38.568 tên sách (tăng 6,5% về số lượng so với cùng kỳ năm 2016), và nộp lưu chiểu 214,179 triệu bản (tăng 10% về bản so với cùng kỳ năm 2016).

Nhiều xuất bản phẩm có nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả loại sách, từ sách lý luận chính trị, văn hoá - văn học, giáo dục - dạy nghề, khoa học - công nghệ, đến các loại sách tri thức phổ thông - hướng nghiệp, sách thiếu nhi...

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị hội nghị thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế để ngành xuất bản có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, lựa chọn đề tài, tổ chức xuất bản nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, Trung ương lần thứ 5 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Một điểm đáng chú ý khác trong 6 tháng đầu năm nay là dòng sách văn học chiến tranh cách mạng cũng có nhiều khởi sắc. Nhiều tác phẩm mới với điểm nhìn, cách phản ánh chân thực và sinh động, nhân văn đã tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiêng liêng, không gì có thể phủ nhận của cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do dân tộc, tô đẹp hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ của toàn ngành, trong 6 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Sách sai phạm tuy có giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn gần 100 đầu sách bị xử lý dưới các hình thức khác nhau. Vẫn xuất hiện sách có nội dung chính trị, tư tưởng không phù hợp, vi phạm quy định về thuần phong mỹ tục, vi phạm bản quyền.

Bên cạnh đó, một số hiện tượng mới đã xuất hiện trong thời gian gần đây, tiềm ẩn không ít vấn đề đáng lo ngại như việc phát triển mạnh loại hình tiểu thuyết ngôn tình, các loại sách sử, văn học sử đi theo lối xét lại lịch sử.

Toàn cảnh hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Phạm Văn Linh, và Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo.

Thời gian tới, một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành xuất bản cần quan tâm triển khai gồm: Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, phải quản lý chặt chẽ hơn nữa quy trình liên kết; Kiên quyết nói không với tình trạng bán giấy phép; Chú ý hơn vào các dòng sách, mảng sách quan trọng, đặc biệt là sách bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 19 ngày 29/12/2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khoá IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet