Hội nghị hiệp thương lần 2 tại nhiều tỉnh thành

N.K (tổng hợp)

Từ ngày 16-18/3, tất cả các tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Tại Đà Nẵng, sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố khóa IX.

Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu và tiêu chuẩn ĐBQH, 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã giới thiệu 10 ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn tất thủ tục và nộp hồ sơ ứng cử đúng thời hạn luật định. Đến 17 giờ ngày 13/3, Ủy ban Bầu cử thành phố đã nhận được 3 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội hợp lệ. Như vậy, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu QH khóa XIV có 13 người, chưa tính 2 người do Trung ương giới thiệu.

Theo báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu ứng cử viên ĐBQH đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu có mức độ tín nhiệm đạt 100%. Hội nghị hiệp thương đã nhất trí thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV. Tổng số ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng được bầu là 6.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 98 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Theo số lượng được phân bổ, khối chuyên trách Đảng giới thiệu 11 người, HĐND thành phố giới thiệu 11 người, khối quận, huyện giới thiệu 14 người (5 nữ), khối chuyên trách Mặt trận, đoàn thể 13 người (6 nữ, 4 trẻ), khối quản lý Nhà nước 12 người (4 nữ), khối sản xuất-kinh doanh 14 người (6 nữ, 3 trẻ), khối liên hiệp hội-các tổ chức xã hội-nghề nghiệp 11 người (5 nữ, 2 trẻ, 3 ngoài Đảng), khối lực lượng vũ trang 6 người, tôn giáo 1 người.

Ủy ban Bầu cử thành phố nhận được 5 hồ sơ tự ứng cử hợp lệ. Theo báo cáo tổng hợp biên bản hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đã tiến hành các bước giới thiệu ứng cử viên đúng quy định.
Trong đó, có 89 người đạt mức tín nhiệm của cử tri nơi công tác 100%, 1 người đạt mức tín nhiệm 99,6%; 2 người đạt mức tín nhiệm 98,41% và 1 người đạt mức tín nhiệm 48,65%. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đăng Hải giải thích trường hợp đạt mức tín nhiệm dưới 50% vẫn được lập danh sách là đúng quy định vì đây mới là danh sách sơ bộ, còn các bước khác của quy trình hiệp thương để sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 mới chính thức chốt danh sách ứng cử viên.

Như vậy, danh sách sơ bộ gồm 98 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ được bầu là 50.

Tại Trà Vinh, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV gồm 9 người. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH có 3 người là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 33,33%; có 4 người là nữ, chiếm tỷ lệ 44,44%; có 2 người trẻ tuổi, chiếm tỷ lệ 22, 22 % và có 1 người tái cử, chiếm tỷ lệ 16,66%.

Danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 88 người. Về cơ cấu, thành phần có 26 người là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 29,54%; có 32 người là nữ, chiếm tỷ lệ 36,36%; có 10 người trẻ tuổi, chiếm tỷ lệ 11,36%; có 12 người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 13,63% và có 12 tái cử, chiếm tỷ lệ 24%.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ số người ứng cử ĐBQH khóa XIV tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 10 người; trong đó có 9 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, còn 1 người tự ứng cử.

Các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ 90 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Ninh Thuận, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết đạt tỉ lệ 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XIV tại Ninh Thuận (trong đó có 2 đại biểu Trung ương); lập danh sách 86 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, với cơ cấu thành phần, cơ cấu độ tuổi hợp lý, bảo đảm theo đúng tỷ lệ quy định.

(Ảnh: Báo Ninh Thuận)

Tại Tuyên Quang, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 16 người và danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII là 115 người. Số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu đảm bảo theo quy định.

Hội nghị thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Quốc hội tại 15 thôn, bản, tổ dân phố của 10 xã, phường, thị trấn ở 5 huyện, thành phố; việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND tỉnh tại 96 thôn, bản, tổ dân phố của 27 xã, phường, thị trấn ở 7 huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 của tỉnh Bình Thuận biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 12 người ra ứng cử ĐBQH. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại Bình Thuận, Hội nghị Hiệp thương lần hai đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đa số các ý kiến thống nhất với báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu đánh giá việc triển khai các khâu trong bước hai của quy trình Hiệp thương của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bảo đảm dân chủ; giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo luật định. Việc thực hiện giới thiệu đã đáp ứng số lượng, cơ cấu thành phần theo tinh thần đã thỏa thuận tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

Sau khi thảo luận, xem xét các mặt, 100% đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 12 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Lạng Sơn, ngày 16/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận sơ bộ danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến đối với báo cáo và danh sách do Ủy ban Bầu cử trình tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết lập danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Lạng Sơn là 10 người. Danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 là 109 người, trong đó có 01 người tự ứng cử.

Tại Hậu Giang, ngày 15/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất tiếp tục giới thiệu 9 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó tỉ lệ nữ 44,44%, dân tộc 22,22%, trẻ tuổi 11,11%, tái cử 22,22%. Đồng thời, đã thống nhất biểu quyết số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 90 người.

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQVN tỉnh đã triển khai hướng dẫn quy trình, thủ tục lấy ý kiến đánh giá cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet