Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX

Minh Thư

Ngày 29/8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định (khóa XIX) họp hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Tại hội nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh được phát phiếu về nghiên cứu để bỏ phiếu giới thiệu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản tập trung; đồng thời quán triệt, định hướng những nội dung để làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cần thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet