Hội nghị SOM 3: Chín hoạt động trong ngày làm việc thứ 3

Nguyễn Nam

Ngày 20/8 tại TP.HCM, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ ba với 9 hoạt động của các nhóm, tổ chức.
Khung cảnh buổi làm việc của Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI).

Cụ thể bao gồm: Đối thoại về công nghiệp ô tô (AD), Tiểu ban về thủ tục hải quan (SCCP), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Diễn đàn đổi mới khoa học đời sống (LSIF), Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Tiểu nhóm về bảo mật dữ liệu (ECSG - DPS) thuộc Ban chỉ đạo về thương mại điện tử (ECSG), Nhóm công tác về chống buôn lậu và khai thác gỗ bất hợp pháp (EGILAT) và Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI).

Tiếp tục chương trình làm việc hôm qua, Đối thoại APEC về chống tham nhũng và buôn lậu của Nhóm ACTWG tập trung trao đổi những nội dung liên quan đến buôn bán động vật hoang dã, trong đó có hai chủ đề lớn được thảo luận gồm: động lực mới trong chống tham nhũng và phát hiện hành vi rửa tiền trong việc buôn bán động vật hoang dã.

Các đại biểu đã cùng nhau đề ra các biện pháp để tăng cường hợp tác quốc tế cũng như phương thức hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề này. Trong khi đó tiểu ban SCCP tiếp tục ngày họp thứ hai trong chuỗi ba ngày họp.

Các thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý rủi ro cũng như việc áp dụng luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.Cuộc họp cũng tiến hành rà soát hợp tác giữa hải quan các nền kinh tế thành viên và hợp tác giữa Tiểu ban SCCP với các tiểu ban và nhóm công tác khác trong APEC.

Với nhóm AD, trên cơ sở kết quả hai Hội thảo về tác động của các công cụ chính sách của Chính phủ đối với xe sử dụng năng lượng mới nhằm thực hiện Lộ trình APEC về xe điện trong hai ngày trước, hôm nay Nhóm AD đã tập trung thảo luận về vấn đề tiếp cận thị trường và các vấn đề liên quan đến thị trường ô tô, cơ chế hài hòa hóa tiêu chuẩn và luật lệ.

Cũng trong ngày làm việc này, ECSG đã tổ chức cuộc họp của Tiểu nhóm về bảo mật dữ liệu (ECSG - DPS), trong đó trọng tâm là trao đổi về Hệ thống quy tắc bảo mật xuyên biên giới (CBPR), cập nhật khung bảo mật APEC và các nội dung của kế hoạch hành động của Tiểu ban trong thời gian tới.

Các đại biểu còn thảo luận về những kết quả đạt được trong triển khai hệ thống CBPR và việc tăng cường chia sẻ thông tin giữa các thành viên CBPR. Ngoài ra, cuộc họp đã bàn về Thỏa thuận thực thi bảo vệ sự riêng tư xuyên biên giới (CPEA), giới thiệu tổng quan về CPEA và các lợi ích của CPEA cho các nền kinh tế hiện không tham gia thỏa thuận này.

Về phía Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI), trong ngày làm việc này đã tổ chức Hội thảo về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại. Dự án này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu dài hạn của APEC về thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng cũng như Khuôn khổ Kế hoạch hành động nhằm triển khai Sáng kiến nâng cao năng lực liên kết kinh tế khu vực lần thứ 2 (CBNI), qua đó giúp tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan trong các đàm phán thương mại.

Ngoài các cuộc họp trên, Ủy ban tư vấn pháp quy hỗn hợp lần thứ 22 về thiết bị điện và điện tử (SCSC) cũng thảo luận về Hiệp định công nhận lẫn nhau trong đánh giá hợp chuẩn thiết bị điện và điện tử.

Các thành viên chia sẻ các báo cáo cập nhật về vấn đề bình đẳng giới trong tiêu chuẩn hóa, đánh giá những rủi ro của các thiết bị sử dụng pin LiPo đối với trẻ em. Cũng trong khuôn khổ SCSC, Đối thoại lần thứ 10 về các quy định điển hình của SCSC đã kết thúc ngày làm việc thứ hai trong đợt Hội nghị SOM 3.

Đặc biệt, phiên họp toàn thể đầu tiên của Nhóm EGILAT hôm nay đã tập trung trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chống bán phá giá bất hợp pháp và chống buôn lậu các sản phẩm gỗ hợp pháp. Nhóm đã cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động của EGILAT cho năm 2017 và tiếp tục thảo luận các nội dung dự kiến của Kế hoạch chiến lược của EGILAT giai đoạn 2018 -2022 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu dài hạn về quản lý rừng bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet