Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2015

Sáng ngày 19/11/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2015 tại Hà Nội.

Tham gia Hội nghị là Thanh tra các Sở TT&TT, công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, cán bộ chuyên viên làm công tác quản lý, hoặc làm công tác thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT.

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, trao đổi, thảo luận kiến thức pháp luật về thanh tra, thống nhất xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính, đồng thời, cung cấp, bổ sung thêm một số kiến thức, kinh nghiệm hữu ích về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TT&TT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho đội ngũ cán bộ thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra đối trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Trong những năm qua, Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ làm công tác thanh tra đã dần được nâng lên góp phần không nhỏ vào thành tích, kết quả công tác của Bộ, các Sở và các doanh nghiệp.

Với thời gian tập huấn ngắn, để lớp tập huấn có chất lượng và hiệu quả, Chánh Thanh tra Đặng Anh Tuấn đã đề nghị nội dung tập huấn cần tập trung vào 3 vấn đề chính. Một là, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, lạc hậu so với thực tiễn, kiến nghị các phương hướng và giải pháp cụ thể. Hai là, trao đổi các nghiệp vụ của công tác thanh tra như tổ chức đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra, lập biên bản, xử lý vi phạm. Bà là, đưa ra trao đổi, thảo luận các tình huống cụ thể, các kinh nghiệp hay trong quá trình giải quyết, xử lý công việc liên quan đến thanh tra, giải quyết, xử lý các công việc liên quan đến thanh tra, giải quyết khiếu nại tổ cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TT&TT.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cùng với các cán bộ Thanh tra Bộ đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh tra hiện nay.

Vũ Nhung/Mic.gov.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet