Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 235 của Quân khu 7

Nguyễn Tuấn

Ngày 12/5/2017, Đảng ủy quân sự huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 235 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy-TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, đồng chí Lê Phùng Lộc-UVTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Bùi Tấn Mẫn-HUV, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trong những năm qua, Đảng ủy quân sự huyện đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 235 về xây dựng Chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”.

Nhờ vậy, chất lượng xây dựng các loại hình chi bộ và đội ngũ đảng viên trong LLVT huyện từ năm 2007 đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt như: Thực hiện có chất lượng việc nghiên cứu tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban CHQS huyện các chủ trương, biện pháp về công tác đảm nhiệm sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đúng với đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng như chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh cấp trên. Đổi mới tác phong, phương pháp làm việc khoa học, có hiệu quả. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với chi bộ quân sự xã thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và làm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Bên cạnh đó Đảng ủy quân sự huyện luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc  tập trung dân chủ, các quy chế, quy định trong sinh hoạt đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chị bộ.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 272 của Ban thường vụ tỉnh ủy đi vào chiều sâu tạo được sự thống nhất cao về mặt nhận thức của tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng. Hàng năm có 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, nhiều tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 235 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên đã được Đảng ủy quân sự huyện tuyên dương khen thưởng.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet