Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng

N.K

Sáng ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc, báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh tại Hội nghị báo cáo viên

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đã thông báo một số thông tin về diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho 4,5 triệu đảng viên trong toàn quốc. Đại hội đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng: Các báo cáo của BCH TW khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; công tác nhân sự của Đại hội... Đại hội đã bầu ra 200 đồng chí Uỷ viên BCH TW khoá XII, trong đó 180 đồng chí Uỷ viên chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất BCH TW khoá XII đã bầu 19 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư TW Đảng khoá XII; 3 đồng chí Ban Bí thư; 21 đồng chí Uỷ Ban kiểm tra TW.

Về định hướng tuyên truyền tháng 2/2016, Ban Tuyên giáo TW đề nghị: Ban tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc TW khẩn trương tổ chức các hội nghị dưới nhiều hình thức phù hợp, để báo cáo nhanh kết quả của Đại hội XII của Đảng rộng rãi đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả và thành công của Đại hội, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2; mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai học tập và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên giành thắng lợi ngay những tháng đầu năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet