Hội nghị Trung ương 6 sẽ quyết định hình thức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

Huyền Anh

Sáng nay Hội nghị Trung ương 6 khai mạc. Hội nghị diễn ra từ 4– 10/10 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó Trung ương sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.
Hội nghị Trung ương 6 diễn ra từ ngày 4- 10/10

Ngoài nội dung quan trọng là bàn thảo Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Hội nghị Trung ương 6 sẽ thảo luận việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số và tình hình kinh tế - xã hội cũng là chủ đề quan trọng.

Trước đó, ngày 28/11/2016, Ban Bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đồng thời các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng... được yêu cầu tiến hành tổng kết đánh giá nghị quyết, văn bản pháp luật về nội dung liên quan.

Hội nghị Trung ương 6 sẽ quyết định hình thức kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Ban chỉ đạo nêu rõ, quá trình tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở đến Trung ương với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, phân tích sâu sắc".

Cũng tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh. Đây là việc làm dựa trên căn cứ trước đó khi ngày 29/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng). 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet