Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại bản Hạ - Điện Biên

Bình Minh

Sáng 12/9, tại bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông.

Dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ bản, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và đại diện các hộ gia đình trong bản.


Tại Hội nghị tuyên truyền, đại diện các hộ gia đình trong bản đã được phổ biến về các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông năm 2017.

Hội nghị đã giúp người dân tộc thiểu số ở bản Hạ hiểu rõ hơn và nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền tại bản Mường Lói, xã Mường Lói (huyện Điện Biên); trung tâm xã Nà sáy, Quài Nưa (huyện Tuần Giáo); trung tâm xã Tả Sìn Thàng, Mường Báng (huyện Tủa Chùa).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet