Hội nông dân Chương Mỹ (Hà Nội) tích cực xây dựng NTM

Huyền Anh

Với trên 24.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 32 tổ chức cơ sở Hội, trong những năm qua Hội Nông dân Chương Mỹ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt tích cực thực hiện phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

 

Mô hình xen canh tăng vụ cho thu nhập cao của người dân huyện Chương Mỹ

Phát huy thế mạnh của các phong trào

Các phong trào, mô hình phát triển kinh tế của Hội đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đáng chú ý là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo đã được Hội nông dân huyện Chương Mỹ tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Phong trào đã trở thành động lực góp phần đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển, đồng thời khích lệ, động viên người nông dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để phong trào đạt được hiệu quả thiết thực, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, Hội còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên về giống, vốn, kỹ thuật sản xuất. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2017, các cấp Hội đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương như: Phối hợp tổ chức 141 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thụ phấn chéo cho bưởi Diễn, kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản, trồng rau an toàn, sản xuất Vietgap... cho hàng nghìn lượt hội viên cơ sở.

Hoạt động hỗ trợ nông dân qua các nguồn vốn đều tăng trưởng. Trong đó Ngân hàng chính sách xã hội tăng 7,2 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng 17,3 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trên 4 tỷ đồng. Hiện tại, Hội nông dân huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giúp cho hội viên vay gần 144,8 tỷ đồng và khai thác các nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ hưu, quỹ hội... cho hội viên vay với lãi xuất thấp để xây dựng, mở rộng các mô hình kinh tế tập thể cũng như sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình.

Nhiều mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

 Nhờ vậy, nhiều hộ nông dân xây dựng được mô hình kinh tế trang trại tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, tiêu biểu như các hộ hội viên: Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Sỹ xã Thượng Vực; Bùi Văn Mùa xã Hồng Phong, Nguyễn Ngọc Ánh xã Trần Phú... Cùng với hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện Chương Mỹ cũng chú trọng các hoạt động tình nghĩa hỗ trợ hội viên viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn để ổn định cuộc sống nhân các dịp lễ, tết.; Nỗ lực thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tại khu dân cư; Tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới...

Theo đánh giá, đến nay bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện với cơ sở hạ tầng đã ngày một khang trang hơn. Toàn huyện đã có 18/30 xã về đích nông thôn mới và phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có được kết quả đó phải kể đến sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực của những cán bộ, hội viên Hội nông dân. Chính họ là những người không ngừng tìm tòi, học hỏi và tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới vào ruộng đồng, trang trại. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và "Nông dân tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới" đang dần khẳng định được ý nghĩa tích cực trong cuộc sống của người nông dân Chương Mỹ. Phong trào đã góp phần giúp hàng ngàn hộ dân thoát nghèo và làm thay đổi diện mạo nông thôn mới khởi sắc hơn cho quê hương Chương Mỹ anh hùng.          

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet