Hội nông dân Hải Dương tích cực thực hiện bảo vệ môi trường để xây dựng NTM

Minh Thư

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cho biết, tiêu chí “Môi trường” là một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 5 chỉ tiêu với các nội dung khác nhau.

“Đây là một tiêu chí khó với nhiều chỉ tiêu cần thực hiện để đạt theo yêu cầu đề ra khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội, đặc biệt đối với cộng đồng người dân sống ở khu vực nông thôn”, đại diện Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nói.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn và khẳng định rõ vai trò là chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy vai trò hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; trong những năm qua Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; hướng dẫn thành lập và hỗ trợ hoạt động các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch-đẹp. Hàng năm tổ chức cho các chi, tổ Hội đăng kí không có người vi phạm gây ô nhiễm môi trường, không có hộ sản xuất kinh doanh  sản phẩm nông sản không an toàn, giao chỉ tiêu xây dựng và tổ chức tốt hoạt động các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn cho Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh…

Tiêu chí “Môi trường” là một trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới 5/6 và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tổ chức lễ phát động hưởng ứng với sự tham gia của trên 500 cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút hàng chục ngàn cán bộ, hội viên nông dân tham gia, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng như tổ chức mít tinh, trồng và chăm sóc hàng chục ngàn cây xanh, ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, khơi thông dòng chảy cống rãnh, thu gom và xử lý hàng ngàn tấn rác thải tồn đọng đảm bảo môi trường xanh- sạch- đẹp, tham gia kẻ vẽ và treo hàng ngàn khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Xác định việc xây dựng điểm, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ các dụng cụ, trang thiết bị cho hoạt động của các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp sẽ tháo gỡ những khó khăn ban đầu, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia và tạo cơ sở cho việc nhân rộng mô hình, trong những năm qua Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức thành lập hàng chục mô hình như: mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp; mô hình thu gom và xử lý chất thải trong sinh hoạt và sản xuất làng nghề; mô hình thu gom, phân loại rác thải và vệ sinh môi trường nông thôn; mô hình trình diễn cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Thông qua mô hình, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ hàng chục xe chở rác, thùng đựng rác, hàng trăm dụng cụ chổi rễ, cuốc xẻng để quét dọn vệ sinh môi trường; đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng về thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải cho đội ngũ Ban chủ nhiệm mô hình, tổ tự quản và các thành viên; tuyên truyền vận động hội viên nông dân nâng cao ý thức về bảo quản, giữ gìn nguồn nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không xả, vứt rác thải bừa bãi, sử dụng thuốc và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, xây dựng môi trường thân thiện xanh- sạch- đẹp; ký cam kết thực hiện việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, đóng phí bảo vệ môi trường đầy đủ…

Từ kết quả hoạt động của các mô hình điểm, hội Nông Dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội nhân ra diện rộng, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 350 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, đa số các mô hình đều đang hoạt động có hiệu quả, góp phần vào công tác giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới…

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động và có nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nông dân áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra như: xây dựng hầm biogas, sử dụng các chế phẩm sinh học (Biowish, Balasa No1, EM…) để xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn. Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân tỉnh được UBND tỉnh giao cho tổ chức triển khai dự án  xây dựng mô hình giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn nông hộ, kết quả đã có hàng trăm hộ nông dân ở 31 xã được Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn xây dựng chuồng trại và làm đệm lót sinh học được gần 3.000m2 với tổng kinh phí hỗ trợ đến nay là 885 triệu đồng.

Có thể nói trong thời gian qua Hội nông dân Hải Dương đã tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới trong tỉnh, cho đến nay Hải Dương đã có trên 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt trên 50% số xã trong tỉnh) và 1 huyện đạt chuẩn là huyện nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cho biết còn một số hạn chế về vấn đề bảo vệ môi trường và vai trò của nông dân với công tác bảo vệ môi trường nông thôn như: công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả hoạt động của một số mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn chưa rõ nét; nhiều địa phương còn thiếu địa điểm tập kết chôn lấp, xử lý rác thải tập trung hợp vệ sinh, cơ sở vật chất và dụng cụ thu gom chất thải của các đội thu gom rác thải còn thiếu và thô sơ; kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế…

Để đẩy mạnh và thể hiện rõ hơn nữa vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý chất thải rắn, trong thời gian tới Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tập trung vào việc nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp trong đó chú trọng vào tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi hành vi và thái độ về bảo vệ môi trường cho các thành viên mô hình; hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại chất thải ngay tại gia đình; huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động giám sát, quản lý chất thải nông thôn.

Đồng thời, tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông về chống ô nhiễm môi trường và tích cực bảo vệ môi trường nông thôn nhằm thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn do các cấp Hội phát động, thể hiện rõ vai trò là chủ thể và góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet