Hội thảo khoa học vận dụng Nghị quyết ĐH Đảng XII vào công tác nghiên cứu khoa học

Thảo Nguyên

Ngày 15/9/2016, trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị hiện nay”.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn một số vấn đề cốt yếu trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, vận dụng vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị hiện nay.
Hội thảo nhận được 33 tham luận với nhiều nội dung, chủ đề đa dạng nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và định hướng quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các Trường chính trị hiện nay. Cụ thể: Vận dụng quan điểm Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; Vận dụng lý luận và thực tế góp phần làm rõ thêm một số vấn đề Đại hội XII của Đảng nêu trong văn kiện khi giảng dạy ở Trường Chính trị; Vận dụng những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Chính trị hiện nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…
Đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  ghi nhận sáng kiến tổ chức Hội thảo, thời đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo thống nhất, đề ra phương hướng và các giải pháp phù hợp nhằm vận dụng nhuần nhuyễn, đúng đắn tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các Trường chính trị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet