Hôm nay 20/1, Đại hội Đảng 12 họp phiên trù bị

Trần Huệ - Lê Hiền

Sáng nay 20/1, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng trước khi bắt đầu phiên họp trù bị Đại hội.
Buổi họp báo về Đại hội Đảng 12 ngày 18/1.

Tại buổi họp báo ngày 18/1 trước thềm Đại hội Đảng 12, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 
Chủ đề của Đại hội Đảng 12 là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội Đảng lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại  biểu đương nhiên là 197 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỉ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỉ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỉ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20/1/2016 đến ngày 28/1/2016, tại Hà Nội.

Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet