Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước

N. Huyền

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, trong buổi sáng nay Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực.

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.  Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong chiều nay, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau khi có kết quả, Chủ tịch nước tuyên thệ.

Cuối giờ làm việc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và tiến hành thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet