Hơn 1000 chiến sĩ công an bị thương,hy sinh khi làm nhiệm vụ từ năm 1986 đến nay

Tiến Dũng

Thông tin từ Bộ Công an, từ năm 1986 đến nay đã có 162 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, 1.043 người bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn. Hiện nay tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp…

Công bố trên được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong phòng, chống tội phạm” vào ngày 14/4 do Bộ Công an tổ chức.

Hơn 1000 chiến sĩ công an bị thương,hy sinh khi làm nhiệm vụ từ năm 1986 đến nay - ảnh 1
Các chiến sĩ công an tiễn biệt đồng chí của mình.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự phối hợp với các ban, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác, chiến đấu từ năm 1986 đến nay, đã có 162 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an anh dũng hy sinh, 1.043 đồng chí bị thương nặng và thương tật vĩnh viễn. Hiện nay tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn ngày càng nguy hiểm.

Việc tổ chức hội thảo khoa học này nhằm góp phần cung cấp thêm những luận cứ lý luận, thực tiễn xây dựng giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và các lực lượng phòng, chống tội phạm. Theo tổng hợp kết quả từ các báo cáo khoa học, các tham luận.

Hội thảo đã rút ra giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và CBCS trong phòng, chống tội phạm hiện nay cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng CAND làm nòng cốt, phong trào quần chúng nhân dân là nền tảng và sự vào cuộc của các ban, ngành, chính quyền các cấp là động lực quan trọng.

Hơn 1000 chiến sĩ công an bị thương,hy sinh khi làm nhiệm vụ từ năm 1986 đến nay - ảnh 2
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi hội thảo.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh một số giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân và CBCS trong phòng, chống tội phạm: Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong lực lượng CAND về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân và CBCS Công an.

Trong trường hợp không phải sử dụng vũ lực theo quy định của pháp luật, cần bảo đảm an toàn cho cả đối tượng phạm tội, phòng ngừa đối tượng phạm tội tự sát, tự đả thương. Mỗi CBCS Công an cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện, chấp hành pháp luật. Tích cực chủ động tự bảo vệ mình, bảo vệ nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho CBCS Công an đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, tiện dụng, để triển khai trong thực tiễn và phù hợp với đặc thù của từng lực lượng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet