Hơn 1.300 công chức bị tinh giản biên chế không đúng đối tượng

Xuân Tùng

Đó là con số được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo Chính phủ tại phiên họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng nay (1/7).

Theo đó, báo cáo trước Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong năm 2016, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục ủy quyền cho các tỉnh, thành của Trung ương đủ điều kiện tổ chức thi nâng ngạch.

Đối với những tỉnh, thành không đủ điều kiện tổ chức thi tập trung, Bộ sẽ đứng ra tổ chức thi tập trung và chia làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam cho đỡ tốn kém chi phí. Sau khi thi công chức xong, sau khoảng 2 tháng sẽ công bố kết quả để đỡ kéo dài thời gian.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để làm tốt vấn đề này, đề nghị các địa phương, các bộ, ngành gửi danh sách về Bộ Nội vụ nếu có nhu cầu ủy quyền thì Bộ Nội vụ sẵn sàng ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thi công chức.

Bộ trưởng Bộ Nộ vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo trước Chính phủ. (Ảnh: Tuấn Minh)

Một vấn đề khác được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề cập khi báo cáo trước Chính phủ sáng nay đó là vấn đề tinh giản biên chế.

Theo đó, báo cáo trước Chính phủ, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, 6 tháng đầu năm có 18 Bộ, ngành, 61 tỉnh thành phố đã tinh giản biên chế được 10.204 người.

Theo ông Tân, nếu tính cả năm 2015 và 2016 thì đến nay chúng ta đã tinh giản được hơn 15.779 người; trong đó có Bộ tinh giản tương đối tốt là Nông nghiệp và PTNT đã tinh giản được 211 người, Tài nguyên và Môi trường đã tinh giản được 164 người…

“Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc đề nghị tinh giản ở địa phương, bộ ngành còn một số trường hợp không đúng tiêu chuẩn, điều kiện tinh giản biên chế. Trong tổng số 15.779 người có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Vì vậy, đề nghị các địa phương cố gắng giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ và các Vụ tổ chức cán bộ làm theo đúng hướng dẫn của Nghị định 168 của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.

Trong khi đó, theo báo cáo của Chính phủ, đến năm 2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt I năm 2016 với số đối tượng tinh giản là 5.433 người.

Theo báo cáo, trong năm qua, bám sát định hướng, quan điểm về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương.

Năm 2015, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó đã làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, cũng như phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng, phạm vi quản lý giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; có sự phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; tạo điều kiện minh bạch hóa tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, làm cho bộ máy hành chính tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016, theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ NSNN năm 2016 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 272.952 biên chế; tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại biên chế hiện có theo vị trí việc làm, điều chỉnh biên chế từ nơi thừa sang nơi thiếu, đề ra phương án giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp lại theo quy định nhằm đảm bảo không tăng tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet