Hơn 21 triệu đô la hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam

Minh Thư

Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt với tổng số vốn của dự án là 21,2 triệu USD.
Hơn 21 triệu đô la hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH phê duyệt đầu tư Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, tại các địa phương gồm Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai.

Theo đó, dự án tập trung hỗ trợ thúc đẩy quyền của người khuyết tật thông qua xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, hoạt động truyền thông và điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật; hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và gia đình người khuyết tật.

Bên cạnh đó, số tiền đầu tư được dành để cung cấp dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng cho người khuyết tật nhằm cải thiện các chức năng sinh hoạt hàng ngày, di chuyển, làm việc và giao tiếp, nâng cao cơ hội sống độc lập và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Dự án cũng tập trung nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và phục hồi chức năng cho người khuyết tật; xây dựng mạng lưới nhân lực có trình độ và tăng cường năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Tổng số vốn của dự án là 21,2 triệu USD, tương đương hơn 475 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA là 21 triệu USD và vốn đối ứng là 0,2 triệu USD.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet