Hơn 4 tỷ đồng khắc phục sự cố sạt lở đê tả Đáy

Vạn Xuân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7150/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy thuộc xã Hòa Nam (Ứng Hoà). Dự án do UBND huyện Ứng Hòa làm chủ đầu tư.
Theo quyết định, xử lý sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy đoạn từ K70+120 đến K70+470 thuộc xã Hòa Nam dài 350m bằng giải pháp đào bỏ khối đất sạt trượt; đắp hoàn trả mái đê, đắp cơ đê thượng lưu kết hợp đường hành lang, chân mái cơ đê xếp rọ thép lối đá hộc để hộ chân, hạn chế xói lở. Trong đó phân chia các hạng mục: Thực hiện theo trình tự xử lý cấp bách đối với đào, đắp xử lý cung sạt tại 4 vị trí (K70+165, K70+250, K70+345 và K70+415); thực hiện theo trình tự xây dựng cơ bản hiện hành đối với đắp cơ đê thượng lưu, hộ chân rọ thép lõi đá hộc. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2015 - 2016 nhằm chống sạt lở mái đê, tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả Đáy, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Đường xuống đê sông Đáy. Ảnh minh họa: Hà Nội mới

UBND huyện Ứng Hòa hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Tổ chức lập dự án thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước, dự toán xây dựng đảm bảo phương án thiết kế đưa ra thi công phải: Phù hợp với qui hoạch hoặc định hướng qui hoạch có liên quan; khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực; tính an toàn, bền vững của công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình; vị trí, cự li, phương thức vận chuyến, trung chuyển vật liệu, đất...; sử dụng đất đào ra và khai thác đất tại chỗ để đắp); đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Đặc biệt, phải tính toán, xác định lại hình thức, quy mô, kết cấu gia cố chân cơ đê; xem xét sự cần thiết phải gia cố chân kè bằng 3 lớp rọ thép lõi đá hộc, nên theo hướng một lớp rọ. Việc xác định kích thước, cao trình và chiều rộng cơ đê phải được nghiên cứu, lựa chọn trên cơ sở tính toán và so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet