Hơn 420.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH cho 7 nhóm ngành được công bố

Tiến Dũng

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố hơn 420.000 chỉ tiêu theo 7 nhóm ngành khác nhau. Trong đó, khối ngành tuyển thí sinh ít nhất là Nghệ thuật với 5.422 chỉ tiêu, Sức khỏe với 24.925 chỉ tiêu.

Để thí sinh có thông tin chính xác, đầy đủ làm cơ sở thực hiện đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính qui cả nước theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự (thống kê này chưa bao gồm các trường thuộc ngành công an, quân đội).

Các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Đây là chỉ tiêu tính theo năng lực tối đa của các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký thực hiện năm 2016. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học không được tuyển vượt quá chỉ tiêu này. Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tuyển vượt chỉ tiêu và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo qui định.

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Khối ngành II: Nghệ thuật. Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật. Khối ngành IV: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên. Khối ngành V: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y.

Khối ngành VI: Sức khỏe. Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng.

Con số tổng chỉ tiêu của cả nước.

Phân bố chỉ tiêu trong cả nước theo khối ngành.

Phân bố chỉ tiêu theo vùng miền.

Phân bố chỉ tiêu khối ngành ở các vùng miền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet