Hơn 7000 cán bộ thông tin và truyền thông đã được đào tạo giai đoạn 2013-2015

Đoàn Hạnh

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở được triển khai trên phạm vi rộng 4.820 xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là những địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội.

Ngày 28/12/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn của Dự án 1 về “Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2015” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia cho cán bộ lãnh đạo, giảng viên nguồn của 54 tỉnh được thụ hưởng dự án.

trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đánh giá cao sự tham gia đông đủ của các học viên vì đây là lớp bồi dưỡng then chốt quyết định sự thành công của Dự án nói riêng và của Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung. Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý, việc nâng cao năng lực và nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Vì vậy, với ý thức trách nhiệm của mình, các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung nghiên cứu, trao đổi để nắm bắt, tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất để về truyền đạt cho các cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, giúp họ có thể độc lập vận hành và khai thác có hiệu quả các hoạt động thông tin và truyền thông tại địa phương. Các địa phương cũng nên chủ động trao đổi với nhau để quá trình triển khai dự án đạt kết quả tốt nhất và đúng tiến độ đề ra...

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển và quản lý báo chí; Một số quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với báo chí và phân cấp quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương và cơ chế phối hợp giữa các cấp; Chính quyền cấp huyện và vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí; Tầm quan trọng của hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cấp huyện và cấp xã; Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kỹ năng quan hệ với báo chí, truyền thông; Kỹ năng thu thập, xử lý và phản ánh thông tin; Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong quản lý...

Chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình mới, lớn nhất của Bộ TT&TT từ trước đến nay và là một trong 16 Chương trình Mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2011 - 2015 đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua, phê duyệt. Với 03 Dự án thuộc Chương trình: Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở và Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở, qua gần 03 năm triển khai (từ 2011 đến nay), mặc dù nguồn vốn bố trí còn hạn chế nhưng bước đầu đã mang lại sự chuyển biến đáng kể đối với hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. 

Chương trình được triển khai trên phạm vi rộng 4.820 xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo là những địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 7.000 cán bộ thông tin tuyên truyền tại cơ sở có kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị thông tin và truyền thông, kỹ năng tuyên truyền thông tin phù hợp với phong tục tập quán của người dân ở từng địa phương. Thông qua các sản phẩm truyền thông của Chương trình đã góp phần rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin giữa các vùng, miền; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng...

Được biết, lớp tập huấn kéo dài từ 28/12/2015 đến 30/12/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet