Hơn 900 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Diệu Thùy

Tại Họp báo về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 9, Bộ NN&PTNT cho biết đến tháng 8/2015, đã có 948 xã trên địa bàn 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW đạt chuẩn NTM, đạt 10,6%.

Số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn 603 xã (6,7%), bình quân mỗi xã đạt 11,64 tiêu chí, tăng 6,94 tiêu chí so với 2011; có 06 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (Xuân Lộc, Long Khánh – Đồng Nai; Đông Triều – Quảng Ninh, Củ Chi – tp HCM và Hải Hậu – Nam Định, Đơn Dương – Lâm Đồng), có 05 huyện đang được trình đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM4.

Dự kiến, hết năm 2015 cả nước sẽ có 20% xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí; 8-10 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bộ NN&PTNT cho biết đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới (NTM), bổ sung quy trình công nhận huyện đạt chuẩn NTM; nghiên cứu xây dựng chính sách liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu đóng góp xuất sắc trong xây dựng NTM.

Ngoài ra, đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách cho các vùng đặc thù; chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2015; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới10 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống.

Về nhiệm vụ công tác tháng 10, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch của Chương trình giai đoạn 2016-2020; đôn đốc và hướng dẫn Văn phòng Điều phối các tỉnh (Lạng Sơn, Quảng Bình), Chi cục PTNT Khánh Hòa triển khai mô hình thí điểm; tiếp tục xây dựng cơ chế đặc thù cho các vùng khó khăn;

Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của TTCP về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới; Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và triển khai công tác biên soạn các chuyên đề;

Tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức lại hợp tác xã; kinh tế trang trại; tình hình liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn ở các địa phương trên phạm vi cả nước; triển khai các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác;

Kiểm tra thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, đào tạo cho nông dân; xây dựng chương trình giáo trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Dự án nông nghiệp các bon thấp.

Hoàn thành tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn di dân cấp bách năm 2015 trình TTCP; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 và điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo UBND tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet