Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp TT&TT 2016 - 2020

Bình Minh

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp lần đầu tiên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý doanh nghiệp, căn cứ tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 – 2020) tại Quyết định số 58/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát và báo cáo Thủ tướng về lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã có Công văn số 991 ngày 10/7/2017 phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017 – 2020, cụ thể: MobiFone và VTC hoàn thành cổ phần hóa năm 2018; VNPT hoàn thành năm 2019; VnPost không thuộc đối tượng phải cổ phần hóa.

Trước đó, tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc Bộ (gồm MobiFone, VTC và VnPost), thẩm định, báo cáo Thủ tướng phê duyệt phương án cơ cấu lại đối với VNPT. Thời hạn hoàn thành trước 31/8/2017.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, ngày 4/8/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1281/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 – 2020 nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ. Ban Chỉ đạo này do Bộ trưởng làm Trưởng Ban.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã ký Quyết định số 1284/QĐ-BTTTT ngày 4/8 thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 - 2020

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp lần đầu tiên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 – 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá cao Tổ Giúp việc trong thời gian ngắn đã rất tích cực triển khai các công việc theo đúng chỉ đạo, từ phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí, rà soát báo cáo lộ trình cổ phần hóa...

Bộ trưởng cũng chỉ rõ một số công việc cần quan tâm trong thời gian tới, gồm: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; Xây dựng quy chế làm việc; Lãnh đạo các đơn vị đều phải có trách nhiệm tham gia ý kiến vào phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; Cần quan tâm quy trình thủ tục của tái cơ cấu, quan tâm phương án cổ phần hóa, phải tính đầy đủ, nhất là những giá trị vô hình của doanh nghiệp...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet