HoSE tiếp tục cảnh báo Gỗ Trường Thành có thể bị huỷ niêm yết bắt buộc

Phương Anh Linh

Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp thì sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc.

Thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (Sở GDCK TP.HCM) cảnh báo đến Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF).

Theo đó, Sở GDCK TP.HCM cho biết đơn vị này vừa nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2017 của TTF.  Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng năm 2017 trên BCTC hợp nhất là 891,2 triệu đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2017 là âm 1.416,2 tỷ đồng, chiếm 98% vốn điều lệ.

Việc ghi nhận lãi vay 84,6 tỷ đồng được miễn giảm vào thu nhập khác của TTF là chưa hợp lý. 

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ, về số lãi vay được miễn giảm 84,6 tỷ đồng được ghi nhận vào thu nhập khác là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Như vậy, nếu TTF không ghi nhận số tiền 84,6 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm, khoản mục chi phí và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng và giảm số tiền tương ứng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lúc đó sẽ là con số âm vượt vốn điều lệ.

Sở GDCK TP.HCM cho biết, nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017 của TTF có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp thì Sở giao dịch này sẽ thực hiện thủ tục huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet