HUD “lên tiếng” sau kết luận Thanh tra Chính phủ

Minh Thư

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho biết đã khắc phục một số thiếu sót sau kết luận của Thanh tra Chính phủ và “hứa” tiếp tục khắc phục dứt điểm tồn tại…

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đơn vị này đã báo cáo tình hình thực hiện một số kết luận tới Bộ Xây dựng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), phát hiện HUD đã làm trái và buông lỏng quản lý trong hoạt động ủy quyền kinh doanh dự án cho các công ty thành viên với quy mô lớn. 

Về việc đó, HUD khẳng định thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán, công tác xây dựng ngoài thực địa, kiểm tra gián tiếp các công ty thành viên thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư kinh doanh các dự án ủy quyền. 

Công tác quản trị của HUD ngày càng được củng cố, hệ thống kiểm soát nội bộ làm việc có hiệu quả. Vì vậy, HUD khẳng định không có tình trạng tổng công ty buông lỏng quản lý trong hoạt động ủy quyền đối với các công ty thành viên.

HUD là chủ đầu tư nhiều dự án khu đô thị lớn tại Hà Nội.

Liên quan đến việc quản lý các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, Tổng công ty đã thực hiện rà soát, cơ cấu lại, phân loại các khoản đầu tư tài chính cần thoái vốn. Cụ thể, HUD đã đầu tư vào Công ty CP Xi măng Sông Thao 516,550 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2014, công ty có số lỗ lũy kế là 486,1 tỷ đồng. 

HUD đã trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 392,71 tỷ đồng. Dưới chỉ đạo của Bộ Xây dựng, HUD đã lên phương án thoái vốn của HUD tại Công ty CP Xi măng Sông Thao. Dự kiến sau khi thoái vốn, giá trị trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty CP Xi măng Sông Thao sẽ hoàn nhập làm tăng lợi nhuận của HUD tương ứng lên 392,7 tỷ đồng.

Đối với khu đô thị Việt Hưng, TTCP đã nêu trích thiếu hơn 1.000 tỷ đồng. HUD đã triển khai các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch dự án và đến ngày 21/11/2014 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N10. Theo quy hoạch điều chỉnh, một số hạng mục của dự án sẽ không phải thực hiện, HUD sẽ thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và dự kiến sẽ không phải trích lập bổ sung chi phí của dự án.

Về việc quản lý sử dụng phí bảo trì, bảo hành chung cư không đúng quy định 146,181 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2012, đây là khoản kinh phí bảo trì nhà chung cư HUD đã trích lập trước và sau khi Luật nhà ở năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. HUD đã quản lý và sử dụng quỹ này để báo trì nhà chung cư theo đúng các quy định hiện hành.

Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn kinh phí bảo trì chung cư còn 143.33 tỷ đồng. Căn cứ quy định của luật nhà ở và các văn bản chế độ chính sách có liên quan, căn cứ kết luận của đoàn thanh tra, HUD đã hạch toán hoàn nhập vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, giá trị là 60.536 tỷ đồng.

Đối vơi kinh phí bảo trì chung cư trích sau khi Luật nhà ở có hiệu lực  (tính đến 31/12/2013 là 59,125 tỷ đồng). HUD đã mở sổ theo dõi, đang tiến hành mở tài khoản riêng và sẽ thực hiện chuyển tiền cho Ban quản lý nhà chung cư khi đủ điều kiện theo quy định.

Về nội dung chuyển tiền cho Ban bồi thường GPMB TP Hà Đông và hạch toán chi phí Dự án khoán đền bù GPMB Tiểu dự án mở rộng đường Nguyễn Khuyến không thuộc Dự án KĐTM Văn Quán. Theo Quyết định số 2119/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, đền bù GPMB dự án mở rộng đường Nguyễn Khuyến, khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ đền bù GPMB là 35.786.257.000 đồng.

Số tiền trên HUD cho biết, đã chuyển vào tài khoản của Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Hà Đông. Qua đối chiếu công nợ ngày 18/12/2014 giữa HUD với Trung tâm quỹ đất quận Hà Đông chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ là 23,634 tỷ đồng, số tiền còn lại hiện đang được giữ tại tài khoản Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông là 12,152 tỷ đồng. Số tiền này HUD đề nghị chuyển trả lại cho HUD.

Liên quan đến kết luận về việc thua lỗ và nhiều khả năng mất vốn ở một số công ty thành viên, HUD cho biết: Tại công ty HUD1 xảy ra việc chưa trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 15.304 triệu đồng, thực tế các khoản nợ này là nợ phải thu của HUD. Hàng năm, HUD và HUD1 đều thực hiện đối chiếu công nợ. Do vậy về bản chất khoản này không cần thiết phải trích lập dự phòng.

Công ty HUD.VN chưa trích dự phòng phải thu khó đòi 170 triệu đồng, công ty đã thực hiện trích lập và hoàn nhập theo quy định.

Công ty HudLand chưa hạch toán doanh thu dự án HH05 khu đô thị mới Việt Hưng 5.100 triệu đồng: đã thực hiện hạch toán vào quý 1/2013.

Công ty HUD6 hạch toán vào giá vốn những khoản chi phí không đúng tính chất giá vốn hàng bán 19.243 triệu đồng. Theo giải trình của HUD, tại giai đoạn đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, các dự án của HUD6 đang bắt đầu triển khai nên các chi phí phát sinh chưa tập hợp đầy đủ và chính xác. Khi kết chuyển chi phí tương ứng để xác định kết quả SXKD cty HUD6 đã hạch toán theo số tạm tính. Đến thời điểm hiện tại, cty HUD6 đã điều chỉnh hạch toán theo số thực tế quyết toán, nên số liệu này đã được điều chỉnh theo từng kỳ hạch toán.

Trong kết luận của TTCP cũng nêu rõ, việc sử dụng vốn, tài sản và hoạt động kinh doanh của HUD đang trong tình trạng hết sức khó khăn, nhiều việc có khả năng mất vốn. Tuy nhiên, theo HUD, sau khi điều chỉnh sổ sách kế toán, chấn chỉnh thiếu sót và trích lập các khoản dự phòng thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HUD cụ thể: Năm 2012 lợi nhuận đạt 175,2 tỷ đồng, nộp NSNN 591 tỷ đồng, nguồn vốn của chủ sở hữu 2.647,3 tỷ đồng. Năm 2013 lợi nhuận đạt 287,1 tỷ đồng nộp NSNN 458 tỷ đồng, nguồn vốn của chủ sở hữu 2.663,6 tỷ đồng. Năm 2014 lợi nhuận đạt 305 tỷ đồng, nộp NSNN 570 tỷ đồng, nguồn vốn của chủ sở hữu 2.770,2 tỷ đồng.

HUD cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đồng thời tiếp tục khắc phục, giải quyết dứt điểm thiếu sót theo đúng kết luận của TTCP.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet