Hưng Yên: Huyện Tiên Lữ kiến nghị một số giải pháp về triển khai nông thôn mới

Hoàng Thanh

Công tác triển khai nông thôn mới tại huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đang được thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả cao.

Bên cạnh công tác xây dựng nông thông mới, tại huyện Tiên Lữ công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng tập huấn, huấn luyện, hội thảo, hội thi cho các lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh cho lãnh đạo các cấp và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo theo yêu cầu.

Công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên được đảm bảo; Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ và đúng quy trình với chất lượng tốt không phải loại trả; Lực lượng vũ trang huyện tích cực tham gia phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Ảnh minh họa

Về an ninh trật tự xã hội: Công an huyện và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy, đảng, chính quyền thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo ANTT trong quá trình xây dựng NTM.

Đồng thời, nâng cao và phát huy hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao chuyên môn cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, nâng cao nhận thức của nhân dân tránh tình trạng chủ quan, lơ là, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại nông thôn không để xảy ra hoạt động chống đối Đảng, tuyên truyền phát triển trái pháp luật, gây rối trật tự xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, không để xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Đề xuất và kiến nghị:

Để tổ chức triển khai Chương trình xây dựng NTM đến các xã trong huyện đạt hiệu quả cao, hoàn thành đảm bảo theo đúng kế hoạch của tỉnh và huyện đề ra. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị một số nội dung chính sau: Đề nghị tiếp tục quan tâm, đầu tư, hỗ trợ, bổ sung thêm kinh phí để góp phần xây dựng hoàn thiện một số tiêu chí lớn như: Môi trường, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đảm bảo đúng kế hoạch mà tỉnh đề ra, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ kinh phí trong năm 2017 cho 4 xã: An Viên, Hải Triều, Trung Dũng và Dị Chế để nâng cấp cơ sở vật chất nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng các địa phương có phong trào xây dựng NTM xuất sắc, các xã phấn đấu về đích năm 2017.

Đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm kiến nghị với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản quy định về chế độ phụ cấp cho thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối quy định cụ thể nhiệm cụ của cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM, trước mắt trong khi chờ Trung ương có văn bản quy định, đề nghị UBND tỉnh quan râm bố trí kinh phí và quy định tạm thời mức phục cấp cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm NTM.

Đồng thời quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc cấp xã, huyện.

Đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho các cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở cấp huyện và xã để thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp về địa phương kết hợp với hỗ trợ kinh phí từ các nguồn lực khác để các địa phương cùng tiến hành triển khai xây dựng các tiêu chí  nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet