Hưng Yên phấn đấu hết năm 2015 có 75 % dân số tham gia BHYT

Khánh Ngọc

Tính đến hết năm 2014, Hưng Yên đã đạt 66,68 % tỷ lệ bao phủ BHYT, nửa năm 2015 đã đạt trên 48 % kế hoạch cấp trên giao.
Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên báo cáo vềtình hình tham gia BHYT tại tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BYT ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, chiều ngày 3/9/2015 đoàn công tác liên ngành của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam(BHXH) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn.

Theo báo cáo của ông Tô Văn Đông – Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên tính đến 31/12/2014 số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 767.927 người, đạt tỷ lệ bao phủ dân số có thẻ là 66,68%. 

Tuy nhiên, sau khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đối tượng tham gia đã giảm so với năm 2014 là 27.810 người tương đương với 2,5%. Nhóm đối tượng người nghèo, đối tượng thân nhân sỹ quan quân đội là nhóm đối tượng có tỷ lệ giảm lớn. Trước tình hình đó, UBND đã chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường chính sách BHXH, BHYT, tăng cường công tác truyền thông tới người dân, ban hành các kế hoạch cũng như hướng dẫn, phát động các phong trào trong toàn tỉnh từ đó góp phần đối tượng tham gia tăng. Tính đến ngày 30/06/2015 số đối tượng tham gia BHYT là 763.252 người, đạt 66,28%; số thu đạt 48% kế hoạch cấp trên giao.

Trong thời gian tới, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến cuối năm 2015 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông báo kết luận của Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam tỉnh sẽ chú trọng và tập trung vào các nhóm đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đối tượng hộ gia đình cận nghèo, đối tượng học sinh sinh viên; đối tượng thuộc gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình để tăng cường và nâng mức tham gia BHYT cố gắng đến cuối năm đạt 73% người dân trên địa bàn tham gia BHYT.

Để phấn đấu đạt mục tiêu 73% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo Sở Y tế và các ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, đưa ra những giải pháp phù hợp, khai thác những nhóm đối tượng tham gia BHYT, đồng thời có kế hoạch cụ thể để triển khai. Trong đó tập trung khai thác các nhóm đối tượng: Hộ cận nghèo, hộ nông dân, học sinh sinh viên... 

Tại buổi làm việc các đại biểu cùng thảo luận về các nguyên nhân, vướng mắc và khó khăn tỉnh Hưng Yên đã gặp phải trong việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đồng thời đưa ra những giải pháp, tháo gỡ để các đơn vị liên quan thực hiện triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện BHYT trong thời gian tới đạt được chỉ tiêu đã đề ra.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet