Hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020

BTV

Theo Công văn số 3262 /BTTTT-CBC ngày 9/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 được hướng dẫn như sau:
Ảnh minh họa

Ngày 31/12/2015, Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015 sẽ hết hiệu lực sử dụng. Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 23/3/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí lập hồ sơ đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020, hồ sơ gồm có:

1. Bản khai của người đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí;

2. Bản sao Thẻ nhà báo đã được cấp giai đoạn 2011-2015 có chứng thực của cơ quan báo chí;

3. Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);

4. Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có chứng thực của cơ quan báo chí.

Đề nghị các cơ quan báo chí và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố gửi hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 trước ngày 10/11/2015 (theo dấu bưu điện), về địa chỉ sau:

- Cục Báo chí, số 92C Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với cơ quan báo chí in, báo chí điện tử);

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet