Hướng dẫn tổ chức bầu cử ĐBQH khóa 14, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

N.K

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư số 0212016/TT-BNV về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn công tác nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa phương, gồm: Tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện trước ngày bầu cử, trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập ở tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các bạn quan tâm có thể xem toàn văn Thông tư TẠI ĐÂY

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet