Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Ảnh minh họa: Internet

Thông tư quy định đơn giá nhân công được xác định bằng mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho 1 ngày công trực tiếp sản xuất nhân với hệ số lương trên 26 ngày làm việc trong tháng. Trong đó, mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng được xác định theo từng vùng, từ vùng I đến IV, lần lượt là 2,35 triệu đồng/tháng, 2,15 triệu đồng/tháng, 2 triệu đồng/tháng và 1,9 triệu đồng/tháng. Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng được xác định theo 6 nhóm: Công nhân xây dựng, kỹ sư trực tiếp, nghệ nhân, công nhân lái xe, thợ lặn, thợ điều khiển tàu, thuyền, thiết bị khác và dao động từ 1,55 - 6,73.

Đơn giá nhân công nêu trên được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng... làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật và được điều chỉnh khi mặt bằng giá công nhân xây dựng trên thị trường có biến động.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2015.

Theo báo Hải Dương Online

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet