Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII

N.Yến

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 341/ĐUTC hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 21/11/2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTG về việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện hướng dẫn trên, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ sao gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Hướng dẫn số 02-HD/BTG kèm theo Công văn số 341/ĐUTC.

Để thực hiện nội dung trên, tại Công văn số 341/ĐUTC, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung công văn hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2016. 

Đồng thời, các cấp ủy rà soát lại việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để hoàn thiện và bổ sung thêm nội dung phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị để thực hiện. Đối với đảng viên hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch cá nhân chậm nhất ngày 31/01/2017; đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàng thiện chậm nhất ngày 28/2/2017.

Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm sau của mỗi cá nhân được thực hiện vào quý IV hàng năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet