Hướng Hóa chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả

Nguyễn Nam

Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, Hướng Hoá có diện tích tự nhiên 115. 235,8 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 92.240,05 ha, chiếm 80,05% tổng diện tích đất toàn huyện.
Cây sắn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Hướng Hóa. Hình minh họa

Trong những năm qua, Hướng Hoá đã đẩy mạnh phong trào trồng sắn. Đến cuối năm 2016, toàn huyện có 4.709,9 ha, với sản lượng gần 80.000 tấn; 9 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích sắn toàn huyện 5.080 ha, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Loại cây này đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp nông dân, nhất là bà con nông dân các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa xóa được đói, giảm được nghèo mà đã xuất hiện nhiều hộ khá giàu, có thu nhập từ trồng sắn trong năm hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên với sản lượng sắn hiện tại đã vượt quá công suất thiết kế của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá, dẫn đến việc nhập nguyên liệu sắn cho Nhà máy của người trồng sắn ở các xã vùng Lìa gặp khó khăn. Mặt khác do không chú trọng đầu tư thâm canh nên dẫn đến một số diện tích đất trồng sắn qua các năm ở các xã đã bị bạc màu, năng suất và hàm lượng tinh bột giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng sắn.

Để đảm bảo phát triển sản xuất ổn định và bền vững, tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Hướng Hoá đã thông đề án “Chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác giai đoạn năm 2017-2020 đối với các xã vùng Lìa”. Theo đó từ nay đến năm 2020 cùng với tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư thâm canh, chú trọng công tác bảo vệ thực vật và duy trì diện tích sắn nguyên liệu 4200 ha, với sản lượng đạt 71.000 tấn.

Nếu thực hiện chuyển đổi thành công 521 ha đất trồng sắn kém hiệu quả ở các xã vùng Lìa sang trồng các loại cây trồng gừng, nghệ, cao su, ngô sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, ổn định vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hoá, hạn chế các rủi ro cho người dân khi độc canh một loại cây trồng, tăng thu nhập nhập, ổn định đời sống cho bà con nông dân nhất là bà con dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở các xã vùng sâu, vùng xa trong huyện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet