Hướng tới mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020

Hà Hạnh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành tìm cách phân bổ ngân sách Trung ương của năm 2016 gấp 4 lần hiện nay cho các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển trong xây dựng NTM.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sáng 27/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành tìm cách phân bổ ngân sách Trung ương của năm 2016 gấp 4 lần hiện nay cho các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển trong xây dựng NTM.

Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề như tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình đi liền với khen thưởng các tỉnh, huyện, xã có kết quả nổi bật trong xây dựng NTM; phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình trong năm nay và năm 2016; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM.

Theo đó, các ý kiến bày tỏ nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí NTM để tránh sự lãng phí trong thực hiện nguồn lực thực hiện. Ví dụ không nhất thiết xã nào cũng phải có chợ hay có nhà sinh hoạt cộng đồng đúng quy chuẩn, xã vùng cao nào cũng phải có đường giao thông nội đồng khi mà diện tích đất canh tác manh mún, chia cắt...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị việc sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu NTM sẽ thực hiện từ năm 2016 trở đi, nhưng trên nguyên tắc không hạ tiêu chuẩn NTM. Trong Bộ tiêu chí quốc gia, cần có nhóm tiêu chí “cứng” (bắt buộc các địa phương phải thực hiện) và có nhóm tiêu chí “mềm” (địa phương được thực hiện linh hoạt). Đi liền với đó, các Bộ, ngành ban hành hướng dẫn để các địa phương chủ động thực hiện.

Về nguồn lực thực hiện chương trình trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT rà soát để bổ sung tăng thêm. Riêng trong năm 2016, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư cho các xã nghèo vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển gấp 4 lần hiện nay. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, cả nước vẫn phải quyết tâm hướng tới mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn NTM trong 6 năm nữa.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet