Huy động số lượng “khủng” nhà khoa học tham gia Bách khoa toàn thư Việt Nam

N. Huyền

Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam nhằm giới thiệu một cách toàn diện, có hệ thống, chuẩn xác những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hoá khoa học công nghệ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ ra mắt

Là “sách của các loại sách”

Sáng 18/6 tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự

Trước đó, ngày 28/7/2014 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Theo đó, bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam được phê duyệt gồm 36 quyển, bao gồm đầy đủ các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học quốc phòng, ngoại giao, an ninh…

Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 16 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Tại Lễ ra mắt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sở dĩ các nước phát triển, các nước có nền văn hoá văn minh cao đều coi trọng việc biên soạn bách khoa toàn thư, bởi vì bách khoa toàn thư là “sách của các loại sách” là “trường đại học không có tường bao” phục vụ thiết thực và hữu ích nhất cho công cuộc giáo dục đào tạo.

“Việt Nam là một nước văn hiến, có một nền văn hoá văn minh phong phú lâu đời với bản sắc riêng của mình và đang trong quá trình đổi mới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam nhằm mục đích giới thiệu một cách toàn diện, có hệ thống, chuẩn xác những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hoá khoa học công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hoá, khoa học kỹ thuật của thế giới, chú trọng những tri thức cần cho độc giả Việt Nam"- Phó Thủ tướng phát biểu.

2.000 nhà khoa học tham gia biên soạn

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã nêu ra phương châm biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Theo đó, Hội đồng biên soạn sẽ quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong biên soạn, kiên trì chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong việc sưu tầm lựa chọn đánh giá các sự kiện và tư liệu.

Tôn trọng phương châm dân chủ trong khoa học. Có thái độ khách quan, thực sự cần thiết khi giới thiệu các tri thức văn hoá, khoa học; đối với những vấn đề học thuật còn chưa nhất trí về mặt quan điểm, cần phản ánh  đầy đủ, khách quan các học thuyết khác nhau.

“Bách khoa toàn thư Việt Nam phải mang đặc điểm và sắc thái Việt Nam, chú trọng giới thiệu đậm nét các di sản lịch sử văn hoá, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và mọi mặt hoạt động chính trị, kinh tế của đất nước ta”- GS Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bách khoa toàn thư VN cũng giới thiệu thoả đáng các tri thức văn hoá khoa học, kỹ thuật của thế giới, chú trọng những tri thức hiện đại cần cho độc giả Việt Nam, không phân biệt nước lớn, nước bé, không phân biệt thể chế chính trị. Đặc biệt, bộ sách này dùng cho số đông người Việt Nam, chủ yếu cho những người có trình độ văn hoá trung học phổ thông trở lên trong việc nghiên cứu và tự nghiên cứu học tập, đồng thời giúp ích cho những người nước ngoài hiểu biết về Việt Nam.

Theo GS Thắng đây cũng là bộ sách phản ánh đầy đủ nền văn hoá và những thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới đương đại, giới thiệu những tri thức mới, những phát triển mới trên cơ sở chú ý đến tính ổn định của kiến thức bách khoa toàn thư. Đặc biệt, tư liệu sử dụng trong Bách khoa toàn thư Việt Nam phải chính xác, tin cậy, có cơ sở khoa học. Mọi sự kiện, số liệu phải được kiểm tra nghiêm chỉnh, có xuất xứ rõ ràng.

GS Thắng cũng cho biết thêm, việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam chủ yếu dựa vào đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia, các học giả trong cả nước. Để thực hiện nhiệm vụ biên soạn 35 tập của Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, cần phải thành lập 35 Ban biên soạn chuyên ngành. Dự kiến sẽ có khoảng 2000 nhà khoa học thuộc tất cả các ngành khoa học nước nhà sẽ tham gia vào các Ban biên soạn chuyên ngành.

“Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ mời các nhà khoa học người Việt Nam định cư ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia biên soạn mục từ. Đối với những nhân vật lịch sử hay đương đại, Việt Nam hay nước ngoài ảnh hưởng đến lịch sử, có những thành tựu về học thuật đều được giới thiệu thoả đáng không câu nệ đến địa vị, quan điểm chính trị” – GS Thắng cho biết thêm.

Sau Lễ ra mắt,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp phiên đầu tiên Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet