Huyện Ba Vì triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo

N. Huyền

Ngày 6/10/2016 UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo, Ban chỉ đạo 1956 để triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo và công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2016.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo kết quả điều tra của UBND huyện, toàn huyện có 7.926 hộ nghèo, chiếm 11,41% tổng số hộ dân và có 3.627 hộ cận nghèo, chiếm 5,22 tổng số hộ dân. Các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao là Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Châu, Phú Đông, Vân Hòa, Đông Quang, Yên Bài và Thái Hòa. Trong 8 tháng đầu năm 2016 huyện Ba Vì đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh các chương trình, chính sách giảm nghèo, đến nay đã giảm được 1.200 hộ nghèo, đạt 40% chỉ tiêu thành phố giao.

Về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, trong  9 tháng đầu năm 2016 huyện Ba Vì đã mở được 85 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 2.975 người. Trong đó nghề nông nghiệp là 60 lớp, với 2.100 người, nghề phi nông nghiệp là 25 lớp, với 875 người. Số lao động có việc làm mới là 2.931/3.500 người, đạt 83,7% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hưng đề nghị  các thành viên trong 2 Ban chỉ đạo của huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân về kế hoạch giảm nghèo và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động  của UBND huyện. Phó chủ tịch huyện cũng lưu ý các địa phương cần bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, tiến hành chấm điểm khách quan chân thật đối với những hộ được rà soát, tránh bỏ sót hộ nghèo không được công nhận. Bên cạnh đó các xã cũng cần khảo sát, mở các lớp học nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người lao động, có như vậy chương trình đạo tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động mới đạt  hiệu quả cao nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet