Huyện Châu Thành (Hậu Giang): tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI

BT

Trong 02 ngày 14 & 15/7/2015, Đảng bộ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự đại hội có 258 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.995 đảng viên của 53 chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn đảng bộ.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ X đã nêu rõ: 5 năm qua, huyện Châu Thành đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 24,58%, đạt gần 2 lần mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh (13,12%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15.560 tỷ đồng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 57,52 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,78%/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. 

Đòng chí Trần Công Chánh  - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tuy nhiên, đến nay huyện Châu Thành còn những chỉ tiêu không đạt như: huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách Nhà nước; tổng sản lượng lương thực; hộ nghèo vẫn còn cao. Công tác quy hoạch còn lúng túng, thiếu định hướng dài hạn, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. 

Tại Đại hội, đồng chí Trần Công Chánh chỉ đạo: Thời gian tới, địa phương cần tập trung đẩy nhanh, bền vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường, điều kiện sống của người dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động có kỹ thuật, tay nghề cao; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyên canh, thâm canh cao, tăng năng suất, hiệu quả ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, rau, cây ăn trái; gắn với công nghiệp chế biến; xây dựng và phát triển hạ tầng nông thôn, hình thành các xã, thị trấn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, cải thiện điều kiện sống của người dân ở nông thôn; phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. Quan tâm giải quyết việc làm; chăm lo công tác giảm nghèo. Chú trọng phát triển văn hoá, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Hậu Giang.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet