Huyện Chợ Mới: Triển khai nghị quyết TW 5 đến gần 9.000 cán bộ, đảng viên

Nguyễn Nam

Tính đến giữa tháng 10/2017 huyện đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo…
Một buổi triển khai nghị quyết của Huyện ủy Chợ Mới. Ảnh: Châu Quốc Hùng

Theo ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 10/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tính đến giữa tháng 10/2017 huyện đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả, toàn huyện đã mở được tổng số 73 lớp, bao gồm: 11 lớp dành cho các chi, đảng bộ ngành huyện; 07 lớp cho các trường trung học phổ thông, trường Trung cấp nghề và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 54 lớp tại các xã, thị trấn với tổng số 8.653 đồng chí tham dự (trong đó, có 6.809/6.853 đảng viên, chiếm tỷ lệ 99,35%; cán bộ chưa là đảng viên 1.844 đồng chí). Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, có 85 người tham dự.

Tại các buổi làm việc này cán bộ, đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào các dự thảo kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là về tình hình, thực trạng kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới; qua đó giúp cho các cấp ủy Đảng có định hướng lãnh đạo việc tổ chức  thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của Huyện ủy, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5 đi vào cuộc sống.

Các lớp ở cơ sở cũng được tổ chức đồng loạt triển khai cho cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 10 báo cáo viên của huyện, là những đồng chí có kinh nghiệm truyền đạt để hỗ trợ các địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt và trang bị đầy đủ tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên, chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy chiếu... 

Ngoài ra Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện với các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, từ đó lắng nghe các ý kiến, kiến nghị nhằm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet