Huyện Đắc Hà- Kon Tum: Đảm bảo an sinh xã hội của huyện mới.

ND

Từ 28– 30/7/2015, huyện Đăk Hà, Kon Tum tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Nhiệm kỳ qua, Huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu KT- XH và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được thành lập năm 1994 trên cơ sở chia tách 04 xã của thị xã Kon Tum và 02 xã của huyện Đăk Tô, với 74 thôn, tổ dân phố; dân số là 32.305 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 53,9%; trên 45% dân số có tôn giáo.

Là một huyện mới, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân trong huyện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 15%. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.600 tỷ đồng. Tổng giá trị gia tăng đạt 2.270 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế Nông – Lâm – Thủy sản chiếm gần 46%, Thương mại – Dịch vụ chiếm gần 30 %, Công nghiệp – Xây dựng chiếm gần 25%. Bình quân lương thực đầu người 270 kg/năm và thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 32 triệu động. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đến cuối năm 2014, giảm còn 1.569 hộ nghèo, chiếm 10,01% trên tổng số hộ toàn huyện, hộ cận nghèo 1.189 hộ, chiếm 7,58%. Huyện đã xây dựng 61 “ngân hàng cộng đồng” tại 59 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Một góc Thị trấn Đăk Hà

Đến nay, tất cả 11 xã đều đạt chuẩn phổ cập tiểu học và THCS, có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, có trên 11.200 gia đình văn hóa, 51 khu dân cư văn hóa, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện được đảm bảo. Đảng bộ có bước phát triển vượt bậc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân huyện Đăk Hà trong giai đoạn 2010-2015. Đồng thời lưu ý Đại hội cần tập trung thảo luận các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những vấn đề thuộc chủ quan; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm chăm lo gia đình chính sách gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh: “Những lợi thế cần được Đại hội phân tích, đánh giá kỹ, có chủ trương giải pháp, mang tính đột phá để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi chất luợng cao theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trước mắt thực hiện tái canh cây cà phê diện tích già cỗi gắn với quảng bá thương hiệu cà phê Đăk Hà. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả  Đẩy mạnh liên kết 4 nhà, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, duy trì mô hình “ngân hàng cộng đồng”, phát triển và khai thác hiệu quả  du lịch sinh thái, du lịch tâm linh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 40 ủy viên và bầu 24 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet