Huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới

Mai Anh

Sáng 11/10, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận đã thông qua hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp sau xã Tam Thanh, 2 xã Ngũ Phụng và Long Hải của huyện đảo Phú Quý đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận đã thống nhất công nhận hai xã Ngũ Phụng, Long Hải đạt chuẩn nông thôn mới 2015. Với kết quả này, đến nay, cả 3 xã của huyện Phú Quý đều đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đây cũng sẽ là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet