Huyện Đông Anh: Nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Huyền Anh

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 897/TB-TU truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng tại buổi làm việc với huyện Đông Anh.

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới cho năng suất cao của bà con nông dân huyện Đông Anh

Theo đó, để bảo đảm yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện tiếp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500 và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo khớp nối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được trung ương và thành phố phê duyệt.

Về chủ trương đầu tư các công trình: Các trường đầu tư cần có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các trường bảo đảm đạt chuẩn quốc gia; nhà văn hóa thôn đầu tư đồng bộ, chất lượng, ưu tiên huy động tối đa nguồn xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; các trung tâm văn hóa trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần khớp nối hạ tầng với khu vực xung quanh; trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã thì ưu tiên đầu tư đối với những nơi xuống cấp, nhất là tại các xã điểm trong xây dựng NTM điển hình tiên tiến.

Về nguồn lực, ngoài ngân sách huyện, ngân sách thành phố hỗ trợ, huyện Đông Anh cần chủ động, tích cực huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các quận giúp đỡ đầu tư xây dựng trường học, nhà văn hóa trên địa bàn huyện.

Huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực thực hiện của tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian đối với từng dự án để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Các sở, ngành của thành phố xác định nhiệm vụ, trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội nghị để tập trung quyết liệt tham mưu, đề xuất, phối hợp tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ huyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, thực hiện các nội dung trong kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 587-TB/TU ngày 17/3/2017 của Thành ủy; thường xuyên báo cáo kết quả và kiến nghị với Thành ủy, UBND thành phố giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Về cơ chế, chính sách, ưu tiên giao UBND Huyện thực hiện lập dự án đấu giá đất tại các vị trí đề xuất hiện chưa giao cho các nhà đầu tư khác, về tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất các dự án, giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất với thành phố quyết định theo thẩm quyền; huyện cần có giải pháp chủ động tăng nguồn thu tiền sử dụng đất để có nguồn đầu tư trở lại cho xây dựng NTM; nhất trí chủ trương việc yêu cầu nhà đầu tư các dự án đã giao đất xây dựng trước các trường học, hạ tầng văn hóa - xã hội trước khi đầu tư các công trình khác nhằm giảm áp lực lên hệ thống trường học, hạ tầng văn hóa hiện có của huyện. Đồng thời, chủ động kêu gọi các nhà đầu tư có dự án trên địa bàn hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa, xã hội và giáo dục cho huyện.

Triển khai một số dự án đã đầy đủ thủ tục, đủ điều kiện khởi công xây dựng, gồm: Trường THCS Bắc Hồng; xây dựng trung tâm mầm non xã Nguyên Khê; Trường Mầm non Hoa Sen, xã Việt Hùng; Trường Mầm non xã Xuân Canh (đảm bảo đủ tiêu chí trường đạt chuẩn theo quy định); quan tâm giải quyết để UBND huyện có điều kiện triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo 2 dự án di lích lịch sử cấp quốc gia: Địa đạo kháng chiến Nam Hồng; Đình Xuân Canh.

Các sở, ngành thành phố tham mưu, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ giáo dục và dân sinh tại xã Kim Chung và Đông Hội.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet