Huyện Ea Súp: Thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt

Nguyễn Nam

Ngày 26/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hạnh

Tới buổi làm việc là các thành viên thuộc Huyện ủy viên khóa X; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể; các phòng, ban, ngành; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cùng những thành viên Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt huyện Ea Súp đã được lãnh đạo Huyện ủy thông báo kết quả chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4/10 đến ngày 11/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII tại thủ đô Hà Nội. Trong đó liên quan đến các vấn đề như tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đồng thời thông báo việc thông qua nội dung cơ bản các văn kiện; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cũng như việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá XII là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Lãnh đạo huyện cũng truyền đạt lời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, góp phần thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet