Huyện Hướng Hóa không chạy theo thành tích trong xóa đói, giảm nghèo

Nguyễn Nam

6 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gắn với hỗ trợ trong việc xây dựng nông thôn mới.
Một góc huyện Hướng Hóa ngày nay. Ảnh: Xuân Tư

Đặc biệt, với địa bàn của một huyện miền núi, là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Pa Kô, Vân Kiều... các xã đều chọn 2 khâu đột phá, trọng tâm đó là xây dựng kết cấu hạ tầng và tăng thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, đến nay bộ mặt các bản làng đã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, đã có 3 xã hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó Tân Hợp là xã đầu tiên ở huyện Hướng Hóa năm 2015 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại xã A Dơi, với lợi thế có quỹ đất dồi dào, tổng diện tích tự nhiên hơn 2.900 ha, trong đó đất nông nghiệp gần 2.100 ha, trong những năm qua, xã có định hướng và tuyên truyền cho người dân làm ăn theo phương thức lấy ngắn nuôi dài để giảm nghèo bền vững. Cùng với việc mở rộng diện tích lúa nước lên 52 ha, giảm lúa rẫy chỉ còn 32 ha, duy trì diện tích cây ăn quả 35 ha, người dân đã nhận chăm sóc, bảo vệ hơn 60 ha và tập trung phát triển cây sắn nguyên liệu, toàn xã hiện có 569 ha.

Bên cạnh đó, đã trồng hơn 10 ha hồ tiêu, hơn 50 ha cà phê, bời lời hơn 70 ha và hơn 400 ha cây cao su tiểu điền, trong đó có gần 200 ha đã cho thu hoạch. Mặt khác, tận dụng lợi thế có nhiều đồng cỏ, người dân trong xã đã chú trọng khâu lựa chọn giống, từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Hiện toàn xã có tổng đàn dê, trâu, bò, lợn hơn 900 con, đàn gia cầm hơn 3.700 con, diện tích ao cá gần 8 ha. Với hướng đi này, xã A Dơi đã nâng thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao và tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 28%.

Cùng với phát triển kinh tế, xã đã quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Vân Kiều, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, 8/10 thôn bản đạt chuẩn làng văn hóa cấp huyện. Đặc biệt đối với A Dơi là một xã biên giới, Đảng ủy, chính quyền luôn tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, kết nghĩa và hỗ trợ giúp đỡ cho các bản thuộc nước bạn Lào cũng như thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, cùng nhau giữ gìn an ninh chính trị khu vực vùng biên, thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Hướng Hóa xác định khâu đột phá quan trọng đó là tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Tranh thủ các nguồn lực, trong 6 năm qua, huyện đã huy động trên 1.800 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến trên 20 ngàn mét vuông đất, hàng trăm ngày công lao động ước tính khoảng 397 triệu đồng, nhờ vậy đã có điều kiện mở rộng, nâng cấp xây mới đường giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm xá, nhà văn hóa cộng đồng. Đồng thời Huyện ủy có các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế với các giải pháp sát thực.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, huyện sẽ lồng ghép các chương trình, dự án và huy động sức dân tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, chú trọng phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình lâu dài và phải mang tính bền vững nên huyện Hướng Hóa chủ trương không chạy theo thành tích, nhất là trong huy động sức dân không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Mặt khác, huyện chỉ đạo các xã xây dựng lộ trình, ưu tiên tiêu chí nào cấp thiết đầu tư trước, đầu tư có trọng điểm và có hiệu quả. Điều quan trọng hơn là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò làm chủ, không trông chờ ỷ lại, hưởng ứng tham gia các hoạt động do các đoàn thể và địa phương phát động.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet