Huyện Krông năng: Hội nghị học tập quán triệt Nghị Quyết TW 5, Khóa 12

Sỹ Đồng

Ngày 20/9, Huyện ủy Krông (Đắk Lắk) năng vừa tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết TƯ 5, khóa XII và tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Ban thường vụ huyện ủy truyền đạt một số nội dung, quan điểm cơ bản của 03 Nghị quyết Trung ương 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Đó là Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và  Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Thông qua việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết lần này sẽ giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện chỉ đạo xây dựng nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết khác của TW, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Đồng thời tạo ra chuyển biến rõ rệt trong việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị học tập quán triệt nghị quyết TW 5, khóa 12 tại huyện Đắk Năng

Trong những năm qua, huyện ủy Krông năng đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 3 khóa VIII, trong đó đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng tổ chức cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác thực về ưu điểm và hạn chế trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ của huyện, góp phần từng bước  xây dựng và quy hoạch công tác cán bộ ngày càng đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo đó, 9 tháng đầu năm kinh tế của huyện Đắk Năng có bước phát triển, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1.032 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 51.000ha đạt 100%KH, thu ngân sách ước thực hiện đạt 47,74 tỷ đồng bằng 87,44% dự toán tỉnh giao, và 70,63% kế hoạch huyện phấn đấu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã đạt 151 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,73 tiêu chí.

Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, lĩnh vực Giáo dục Đào tạo có những chuyển biến đáng ghi nhận.. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với báo cáo của UBND huyện, đồng thời các đơn vị tham gia hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị với huyện về những khó khăn vướng mắc của địa phương để huyện có phương án giải quyết trong đó đáng quan tâm như: việc lấn chiếm đất rừng tại các tiểu khu của 2 xã Ea tam và Cư Klông vẫn còn diễn ra thường xuyên, tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ đồng bào Buôn Trắp và đồng bào phía bắc ở Thôn tam Điền xã Ea tam diễn biến ngày càng phức tạp, an ninh trật tự tại một số địa phương chưa đảm bảo, tình trạng trộm cắp tài sản nhân dân đang có chiều hướng gia tăng, các xã kiến nghị công tác phê chuẩn đấu giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất chậm, gây khó khăn cho nhân dân.

Những kiến nghị của các điểm cầu 12 xã đã được các phòng ban chức năng của và UBND huyện trả lời, giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ đôn đốc các phòng ban của huyện giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân để ổn định tình hình tại địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet