Huyện nghèo dốc toàn lực xây dựng NTM

Mai Hương

Sau 5 năm (2011 – 2015) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), không chỉ có cách làm hay, sáng tạo để đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng, huyện Hoàng Su Phì còn chú trọng nâng cao thu nhập cho dân.

 Xác định XD NTM là cuộc vận động, là cơ hội để huyện khắc phục những khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân; những năm qua, huyện Hoàng Su Phì-Hà Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ để duy trì các tiêu chí đã hoàn thành, phấn đấu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Giải pháp mà huyện đưa ra là đẩy mạnh vận động, tuyên truyên sâu, rộng để cho người dân hiểu được chủ trương và lợi ích mà Chương trình XD NTM mang lại; mỗi cán bộ, đảng viên sâu sát, gắn bó với nhân dân, lắng nghe nhân dân và đề xuất những cách làm để nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng...

Cùng với đó, huyện tăng cường các giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, trong đó, tập trung vào giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, sản xuất nông nghiệp; các ban, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép nội dung về XD NTM với phong trào xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Chung tay XD NTM”; xây dựng hàng rào truyền thống và xây dựng lò đốt rác tại mỗi gia đình...

Tổng kết sau 5 năm triển khai XD NTM, huyện đã ưu tiên lồng ghép các chương trình với tổng số vốn huy động trên 2 nghìn tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng KT – XH, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói, giảm nghèo; cán bộ và nhân dân trong toàn huyện đóng góp được 243.082 ngày công lao động, các hộ dân hiến được 303.500 m2 đất... Hoàn thành phê duyệt và công bố Đồ án quy hoạch NTM tại 24/24 xã; mở mới nền đường và nâng cấp được 394 km đường giao thông đi các xã, thôn mặt đường rộng từ 2m – 4,8m; đổ bê - tông đường trục thôn, liên thôn rộng từ 1m – 3,5m được 287 km; kiên cố hóa kênh mương bê  -tông được 41 km; hỗ trợ cho 3.005 hộ thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh (bể nước, nhà tắm và nhà vệ sinh); hỗ trợ xóa được 1.322 nhà tạm... Đến nay, có 1 xã đạt chuẩn NTM (Thông Nguyên); 2 xã đạt 10/19 tiêu chí; 21 xã đạt từ 5 đến 9/19 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Những kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy hướng đi đúng của huyện, qua đó tạo tiền đề vững chắc để huyện thực hiện XD NTM trong giai đoạn tiếp theo.

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại xã Thông Nguyên.

 Qua 5 năm triển khai thực hiện, có thể nói Chương trình XD NTM đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn; cơ sở hạ tầng với hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Từ trong cách nghĩ, cách làm, người dân trên địa bàn huyện đã dần xác định được yêu cầu XD NTM ở quê mình; những tiến bộ KHKT mới, với những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất ngày một nhiều hơn để tăng năng suất, tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác; nhiều xã vùng sâu, vùng xa từng ngày thay da đổi thịt; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hoàng Su Phì sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các xã XD NTM cho phù hợp với từng địa phương; huy động sức dân tham gia XD NTM; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được để XD NTM ngày càng bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt tiêu chí NTM gồm: Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Pố Lồ; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet