Huyện nghèo đột phá phát triển kinh tế

BT

Một trong những bước đột phá trong mục tiêu phát triển KT - XH của huyện Bá Thước trong thời gian qua, đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng, thu nhập bình quân tăng lên qua các năm.

 

  Về thăm huyện vùng cao Bá Thước (Thanh Hóa) trong những ngày cuối năm càng dễ dàng cảm nhận được những kết quả mà các chương trình phát triển KT - XH đã và đang mang lại cho huyện. Giao thông đi lại thuận tiện hơn, những ngôi nhà cao tầng mọc lên thay thế những căn nhà tranh tạm bợ. Các công trình phúc lợi xã hội như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc nơi đây.

Đời sống tinh thần của người dân huyện Bá Thước đang được nâng cao.

 Nếu năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn 50,16% thì đến năm 2014 giảm xuống còn 18,26%. Đây là huyện có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất trong 7 huyện nghèo của tỉnh. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2015 ước đạt 14 triệu đồng.
Để đạt được kết quả trên, huyện đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện sản xuất nông nghiệp đúng khung mùa vụ; áp dụng KH-KT vào sản xuất; chuyển đổi diện tích đất không chủ động nước sang trồng các loại cây hoa màu khác có giá trị; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thâm canh theo hướng hàng hóa quy mô lớn; đầu tư có địa chỉ, trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt ưu tiên những hộ gia đình có điều kiện và quyết tâm làm giàu để kích cầu sản xuất. Hàng năm huyện tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội thảo về nông nghiệp thu hút đông đảo người dân tham gia. Các mô hình hiệu quả đã được nhân rộng, góp phần giúp bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Bện cạnh đó, hiệu quả tích cực từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó mà các địa phương trong huyện đã có những giải pháp tích cực để phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Huyện luôn quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được nâng lên đã góp phần quan trọng làm thay đổi rõ nét đời sống tinh thần. Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá các cấp hằng năm tăng lên. Nhân dân trong huyện luôn thực hiện tốt quy ước, hương ước, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hoá. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm; số trường lớp học được xây dựng kiên cố hóa từ các nguồn vốn đầu tư, số học sinh đến lớp ngày càng tăng, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Ghi nhận sự nỗ lực vượt khó vươn lên để đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của cán bộ, nhân dân huyện Bá Thước trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nh cho huyện Bá Thước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet