Huyện Nguyên Bình- Cao Bằng tổ chức thành công ĐH Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020

ND

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được tổ chức thành công.

Nguyên Bình là huyện miền núi vùng cao phía tây tỉnh Cao Bằng cách TX Cao Bằng 45 km. Những năm qua, địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong việc phát triển kinh kế xã hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ XVIII được Tỉnh ủy Cao Bằng chọn làm đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ huyện Nguyên Bình, đã đưa ra 5 chương trình hành động trọng tâm với những nhiệm vụ cụ thể là: Phát triển sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và chất lượng nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2011 - 2015; Xây dựng, phát triển thị trấn Nguyên Bình đạt tiêu chí đô thị loại V; Xây dựng khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén; Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện 5 chương trình đạt những kết quả bước đầu quan trọng. 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Đảng bộ huyện Nguyên Bình đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Sản xuất nông - lâm nghiệp tăng trưởng bình quân 9,4%/năm. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực đạt 15.651 tấn, đến năm 2014 đạt 18.562 tấn, bằng gần 102% kế hoạch… Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,71%/năm. Toàn huyện trồng mới 444 ha trúc sào, đưa diện tích trúc sào trên toàn huyện là 1.944 ha.  Diện tích dong riềng bình quân hằng năm trồng 130 ha, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Toàn huyện trồng mới 951 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 59%.

                        Đại biểu bỏ phiếu tại đại hội           Nguồn: baocaobang.vn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Nguyên Bình phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2020 đạt: 22 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2020 đạt 19.000 tấn. Ít nhất 2 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng 10%. Phấn đấu hằng năm 90% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá; 79% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; trên 49% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá; 1 xã đạt "Văn hoá Nông thôn mới". Đến năm 2020, có 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50% (trong đó, có 15% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%; phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên trở lên. 

                Ra mắt ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII                 Nguồn: baocaobang.vn

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và những mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo huyện Nguyên Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nông - lâm nghiệp, phát triển cây trồng, vật nuôi hàng hóa, rừng sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. 

Tăng cường liên kết "4 nhà" trong sản xuất, chế biến, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. Xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển du lịch. Làm tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Với tinh thần dân chủ và tập trung trí tuệ cao, Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nguyên Bình, nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó tỷ lệ trẻ đạt 11,6%, nữ 20,9%. Đại hội đã trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy và đồng chí Bế Xuân Tiến đã được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí (tỷ lệ nữ đạt 23%), bầu các phó bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet