Huyện Nho Quan phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017

Quang Hùng

Sau 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Về huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vào một ngày cuối thu, chúng tôi thấy được phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi vùng bán sơn địa nơi đây.

Làm đường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan.

Xác định được rõ công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới hết sức quan trọng trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các cấp, thời gian qua huyện đã thường xuyên tuyên truyền vận động bằng các hình thức như: qua hệ thống đài truyền thanh 3 cấp, trên cổng thông tin điện tử của huyện, thông qua các hội nghị, các bản tin nội bộ được phát hành hàng tháng, các pa nô áp phích… Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ hơn về cơ chế, chính sách, hình thức hỗ trợ đầu tư của nhà nước và trách nhiệm của địa phương, của các thôn và của mỗi hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó quần chúng nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng và hăng hái tham gia hiến đất, hiến công, tiền của, vật chất,… để tham gia xây dựng nông thôn mới.

Làm đường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nho Quan.

Nhờ công tác tuyên truyền tốt tính đến 6 tháng đầu năm 2017 huyện đã làm được 05 tuyến đường bằng 6,1 km và 03 tuyến đường bằng 3,22km; Làm được trên 4,2km kênh mương (nguồn thủy lợi phí: xã Văn Phú, Sơn Lai, Gia Tường, Thanh Lạc, Lạng Phong, Văn Phương, Kỳ Phú, Quỳnh Lưu, Phú Long, Phú Lộc, Thạch Bình); Sửa chữa nâng cấp tràn Đất Đỏ, xã Gia Lâm; Xây dựng cống Đồng Danh, xã Thượng Hòa; Khởi công xây dựng đạt chuẩn trường mầm non Sơn Lai; Xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Lạc; nhà hiệu bộ trường THCS Gia Tường; sửa chữa nâng cấp phòng học trường THCS Gia Tường; xây mới 6 phòng học trường THCS Lạc Vân; Xây mới 4 phòng học trường THCS Đức Long, nhà hiệu bộ trường THCS Đức Long; Xây dựng trường MN Sơn Hà, trường THCS Văn Phương, trường tiểu học Quảng Lạc, trường tiểu học Kỳ Phú; Xây dựng mới nhà làm việc khối đoàn thể, xây tường bao, khuôn viên UBND xã Đức Long; Xây dựng trạm y tế xã Xích Thổ; Nhà bia Đức Long, Kỳ Phú; Nhà đoàn thể xã Gia Sơn; Hoàn thiện nhà văn hóa xã Sơn Thành; Khởi công xây dựng mới nhà văn hóa xã Gia Tường, Gia Sơn, Đức Long và tiếp tục đầu tư xây dựng 05 nhà văn hóa ở xã Sơn Lai, Gia Thủy, Phú Long, Cúc Phương, Kỳ Phú.

Ông Vũ Lâm Trường – Trưởng phòng NNPTNT – Phó CVP điều phối NTM huyện Nho Quan cho biết:Từ khi bắt đầu bắt tay vào xây dựng chương trình nông thôn mới với điểm xuất phát thấp bình quân mỗi xã chỉ đạt từ 2 -3 tiêu chí, trên địa bàn với 26 xã thì có tới 5 xã và 24 thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình huyện đã chủ động trong công tác tuyên truyền để cho người dân nắm rõ được nguồn lợi khi tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức như các buổi tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị, phong trào… Đến nay toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới với bình quân 14 tiêu chí/xã. Huyện cũng có kế hoạch chỉ đạo 4 xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các hạng mục công trình cần đầu tư đạt chuẩn, khẩn trương triển khai khởi công các công trình; hoàn thiện hồ sơ thẩm tra, thẩm định đối với các tiêu chí đã đạt xong trước tháng 10/2017 để UBND tỉnh công nhận nông thôn mới nâng tổng số xã về đích nông thôn mới của toàn huyện lên 13/26 xã.

Ông Vũ Lâm Trường – Trưởng phòng NNPTNT – Phó CVP điều phối NTM huyện Nho Quan.

Tính đến thời điểm hiện nay bình quân tiêu chí trên toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã, 9 xã đã về đích nông thôn mới là xã Lạng Phong, Đồng Phong, Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Quang, Văn Phú, Gia Lâm, Văn Phong, Sơn Hà và đang chuẩn bị thẩm định 4 xã đạt đủ 19 tiêu chí Gia Tường, Đức Long, Gia Sơn và Xích Thổ. Phấn đấu tăng thêm 4 xã về đích nông thôn mới cuối năm nay nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 13/26 xã; Số tiêu chí bình quân/xã đạt 15 tiêu chí/xã; Tỷ lệ số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn khoảng 20%; Không có xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Huyện cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tăng thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã lên 20/26 xã vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên thì Đảng ủy, UBND huyện Nho Quan cần phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017: chủ động thực hiện các thủ tục liên quan, huy động mạnh mẽ sự tham gia của người dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị, các ban ngành, đoàn thể được phân công chỉ đạo để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần khẩn trương triển khai sớm. Tiếp tục triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác trên địa bàn; tích cực thực hiện huy động nguồn lực từ quỹ đất của các xã để tạo cho xã chủ động trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ việc được bàn bạc, tự nguyện đóng góp và trực tiếp thi công công trình, người dân thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó quản lý công trình tốt hơn. Điều này mang lại hiệu quả không chỉ ở mặt kinh tế mà còn thể hiện ý nghĩa của chương trình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet